Toolbox Cirkelregio


De Regiotoolbox is een hulpmiddel voor overheden en bedrijven om aandacht voor de circulaire economie te focussen en kansen te pakken binnen een gemeente of regio. Binnen die focus leren partijen (vragers en aanbieders) elkaar kennen en wordt de samenwerking gestimuleerd. Hierdoor vindt afstemming van vraag en aanbod makkelijker plaats. Het beoogt een olievlekwerking los te maken in concrete Circulaire activiteiten, inzicht te bieden in kansen en uitwisseling kennis en best practices op de verschillende lokale en regionale schaalniveaus.

Het kan helpen samenwerkingsprocessen op circulaire stromen, sectoren of thema’s te versnellen. Dit kan met behulp van tools en handreikingen rond ‘Ontdekken’ van netwerken, stromen en methoden, het ‘ontwikkelen’ vanuit best-practices en businessmodellen en het ‘ondernemen’ met inzicht in ieders rol en de (innovatie)middelen die daarbij kunnen ondersteunen.

Globale aanpak

Ontdekken

Met gemeente en stakeholders wordt gezocht naar het thema dat voor de gemeente als meest relevant wordt gezien. Dit begint met de data, materiaalstromen en sector informatie die vanuit de landelijke databases in de Regiotoolbox beschikbaar zijn. Via kengetallen worden productie en reststromen bepaald. Hiermee wordt het gesprek gefaciliteerd om doel en scope van het traject te bepalen.

Ontwikkelen

Met het inzicht in regio specifieke stromen, sectoren en sterkten, verkennen we gerelateerde best-practices, voorbeelden en businessmodellen. Er worden kansen ontwikkeld die in deze context van toepassing en kansrijk kunnen zijn. Een duidelijke agenda voor de regio is het doel.

Ondernemen

Met relevante (nieuwe) stakeholders wordt doorgepakt naar ondernemen. Tijdens vervolgtafels worden met betrokken partijen uit gemeente en regio verdere stappen besproken en concrete afspraken gemaakt. Er wordt ingegaan op vragen als: hoe brengen we deze kansen tot uitvoering, wie kunnen we betrekken vanuit de diverse netwerken en hoe kunnen betrokken stakeholders worden ondersteund?

De tools in de Regiotoolbox

De Regiotoolbox biedt een platform om voortschrijdende inzichten, kennis en technologische ontwikkelingen tussen gemeenten, regio’s en andere partners te delen. Innovaties of startups uit de éne regio zijn snel beschikbaar als best practice in een andere – waarbij de materiaal-, sector- en netwerkanalyses behulpzaam zijn om snel de toepasbaarheid in een ándere regio te beoordelen!

Met data-analyse wordt specifiek op de regio inzicht verkregen in de economische sectoren, materiaalstromen en economische specialisaties van de regio. Hiermee vindt de eerste inkadering plaats om kansrijke initiatieven en specialisaties optimaal te benutten. In een digitaal platform biedt de toolbox vervolgens vele ingangen om verder te focussen, keuzes te maken, informatie, kennis, handreikingen en best practices te vinden en te delen in de richting die op elk moment voor specifieke betrokken van belang zijn:

– 7 Keuzekaarten: Proces, Methoden, Kanskaarten, Businessmodellen, Ondernemen en Samenwerkingsvormen;

– Honderden Kanskaarten: naar sector, stroom, circulaire focus, TRL, inspiratie, kans, financiering, inkoop, etc;

– Procesbegeleiding, handreikingen, formulieren en eventueel spelvormen;

– Netwerkkaarten met regionale initiatieven, kennis-, sector en circulaire netwerken.

Door alle ervaringen, nieuwe inzichten en best practices met gebruikers én toekomstige gebruikers direct in de Regiotoolbox te verwerken – wordt gewerkt aan een actief, levend platform dat zich blijft vernieuwen, verbeteren en steden/regio’s wederzijds blijft inspireren.