Venlo – Stadskantoor


Het stadskantoor van de gemeente Venlo is ontworpen en gebouwd volgens cradle to cradle principes. Venlo heeft voor zowel het stadskantoor als de inspanningen op het gebied van cradle to cradle diverse nominaties en prijzen ontvangen. De gemeente is de opdrachtgever van het stadskantoor en heeft 53 miljoen euro geïnvesteerd en bespaart jaarlijks circa 100.000 euro als gevolg van deze ingrepen.

Het gebouw is volledig cradle to cradle ontworpen en ingericht. Het is het uithangbord van circulariteit in Venlo en omgeving. Het resultaat is een vermindering van de energielasten met 75%, een waterbesparing van 10%, een betere luchtkwaliteit in en om het gebouw met tot 30% minder fijnstof in de omgeving door middel van een 2000m2 groene wand. In het gebouw zijn geen toxische materialen gebruikt. Er is 400.000 euro bespaard aan materiaalkosten.

De gemeente Venlo is opdrachtgever en heeft de circulaire ambitie en businesscase opgesteld en aanbesteed. De restwaarde van het kantoor is verankerd in een financieel systeem met terugnamegaranties. Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van het berekenen van Total Cost of Ownership. Nagenoeg alle materialen zijn circulair in het nieuwe stadskantoor. Al het beton, hout, staal en aluminium is niet toxisch en demontabel waardoor het volledig recyclebaar is.

Hetzelfde geldt voor de installaties. De restwaarde van het meubilair en de vloerbedekking is contractueel vastgelegd op 18% na 10 jaar en kan dan worden teruggeleverd.

In het kader van het nieuwe stadskantoor heeft de gemeente een cradle to cradle-jaar georganiseerd voor burgers, onderwijsinstellingen en bedrijven. In 2018 is het invoeringsprogramma cradle to cradle gestart gericht op burgers en bedrijven. Het gehele project heeft nieuwe bedrijfsvestigingen opgeleverd en tot productinnovatie geleid. Dit heeft ongeveer 100 banen opgeleverd. Het project dient ook een sociale meerwaarde te leveren. Daarom is social return on investment nadrukkelijk onderdeel geweest van het project en bij toekomstige aanbestedingen.

< Terug naar Projecten