Rotterdam – Nieuw Kralingen


In Nieuw Kralingen wordt een woningbouwlocatie ontwikkeld. Hiervoor zijn de ruimtelijke randvoorwaarden gedefinieerd in de gebiedsvisie en het bestemmingsplan. De plannen hebben een sterke focus op duurzaamheid zowel tijdens de bouw- als de gebruiksfase.

De wijk Nieuw Kralingen wil koploper zijn in de circulaire economie. Daarom is circulariteit een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie van de gebiedsontwikkeling. Hierbij ligt de focus op het beperken van materiaalgebruik, verlengen van de levensduur en ontwerpen om hergebruik van hoogwaardige grondstoffen uit afval- en reststromen te stimuleren, zowel op het niveau van architectuur als stedenbouw. Andere ambities zijn het verminderen van het gebruik van toxische stoffen en een positieve impact op biodiversiteit.

Er worden op verschillende manieren en verschillende niveaus circulaire strategieën toegepast. Zo wordt hout van de te rooien bomen gebruikt voor speeltoestellen en in de inrichting van de buitenruimte, sloopmateriaal benut in het ontwerp en uiteindelijke bouw van de wijk, wordt betongranulaat toegepast in metselstenen en wordt restmateriaal geleverd aan de recycle-bouwmarkt.

Naast de gemeente worden ook inwoners en projectontwikkelaars betrokken bij het project. Inwoners worden meegenomen in de fase van het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan (VO-IP), projectontwikkelaars het ontwerp, en de gemeente houdt toezicht

De wensen en ideeën van potentiële kopers worden geïnventariseerd en er is een dialoog met bewoners over het toepassen van principes van circulaire economie. Er zijn ambities gericht op het creëren van inclusieve werkplaatsen, de resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

< Terug naar Projecten