Rotterdam – Central District


Het Rotterdam Central District is het stationsgebied van Rotterdam. De gemeente wil dit gebied herstructureren met energieneutraal, circulair en klimaatadaptief als uitgangspunten. Tijdens de herstructurering worden deelprojecten opgezet die betrokken partijen uitdagen om bij te dragen aan deze uitgangspunten. Zo worden gebouwen duurzaam gerenoveerd en ingezet voor zakelijke dienstverleners en flexibele huurconcepten. Bovendien worden hoogstedelijke woonconcepten en hotels toegevoegd. De financiering komt vanuit een mix van publieke en private middelen.

De ambitie ligt in het ontwikkelen van een Global District; een stadslaboratorium dat ruimte geeft aan startups en grote bedrijven om te experimenteren en elkaar te ontmoeten. Samen vormen ze de voedingsbodem voor innovatie. Om dit te bereiken werkt de gemeente vanuit drie thema’s: verbinden, delen en verduurzamen. Onder verduurzaming wordt ingezet op een veerkrachtige stad, schone energie, een sterke en innovatieve economie en duurzaam bouwen. Daarnaast is er ook aandacht voor stedelijke verdichting, waardoor verdere urbanisatie wordt voorkomen.

De tender voor het Delftseplein stimuleert circulariteit door middel van beoordelingscriteria. Verouderde kantoren worden gerenoveerd zodat ze weer geschikt worden voor bedrijven en woningen.

 

De gemeente Rotterdam werkt samen met de Vereniging Rotterdam Central District (Vereniging RCD) en kent per deelproject een andere rol, van initiatiefnemer tot regisseur. Naast de gemeente zijn ook bewoners, scholen, bedrijven en projectontwikkelaars betrokken bij de herstructurering van het Rotterdam Central District. Alle partijen zijn stakeholder bij de gebiedsontwikkeling, soms als eigenaar van gebouwen of grond. Andere partijen zijn in het gebied gevestigd en hebben er belang bij dat het gebied aantrekkelijk blijft voor de werknemers.

Er wonen nog weinig mensen in het gebied, maar deze zijn via de verenigingen van eigenaren deelnemer in een klankbordgroep. De bouw, het toevoegen van kantooroppervlakte en de exploitatie van de kantoren, woningen en voorzieningen zullen naar verwachting honderden banen creëren.

< Terug naar Projecten