Haarlemmermeer – Schiphol Trade Park


Schiphol Trade Park (STP) bestaat uit 6 vestigingsmilieus die elkaar versterken. De gemeenteraad heeft de ambitie om van STP het meest duurzame bedrijventerrein van West-Europa te maken. De gemeente Haarlemmermeer kent in deze gebiedsontwikkeling verschillende rollen, van grondeigenaar tot partnerschap. Alle investeringen worden gedaan via de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) van STP. De gemeente is daarin voor circa 41% aandeelhouder. De totale investeringen bedragen 401 miljoen euro met een beoogde opbrengst van 449 miljoen euro.

Het gebied moet ‘zelfvoorzienend‘ worden. Daarom liggen de ambities hoog op het gebied van hergebruik van materialen in openbare ruimte, een kleine footprint, circulair uitvragen, zelfbeheer, lease of product-dienst systemen en duurzaamheidseisen voor bedrijven die zich willen vestigen. Het gebied dient als proeflocatie en demonstratiegebied. Naast de genoemde ambities op duurzaamheid en circulariteit is er ook veel aandacht voor sociale duurzaamheid. Hiervoor wordt ingezet op gezondheid, comfort en bereikbaarheid in de vorm van spitsvermijding, het stimuleren van alternatief vervoer en flexibel ruimtegebruik.

Het streven is een vermindering in energieverbruik, gebruik materialen en toxische stoffen en het versterken van de biodiversiteit. Dit is nog niet kwantitatief gemaakt. Energieopwekking en het watersysteem worden op gebiedniveau ingericht, waarbij zoveel mogelijk plaatsvindt op eigen terreinen.

Het gebied haalt 4 sterren voor BREEAM (5 sterren is hier niet mogelijk vanwege de ligging bij Schiphol). Deze score willen de partijen behouden. Circulariteit moet een grote rol spelen bij aanbestedingsprocedures, met name van de infrastructuur, en ook bij lease en dienst systemen. Materialen moeten hernieuwbaar zijn, een lange levensduur hebben en/of uit hergebruikte materialen bestaan.

 

De Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) voert de ontwikkeling uit. Deze maatschappij heeft als aandeelhouders de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam, Schiphol Real Estate en de provincie Noord-Holland. De GEM is opdrachtgever en uitvoerende partij. De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rol van de gemeente worden zoveel mogelijk gescheiden.

C-Béta is dé plek waar in Haarlemmermeer geëxperimenteerd kan worden met de circulaire economie, energie en duurzaamheid. Ondernemers kunnen zich op het gebied van C-Béta tijdelijk vestigen of initiatieven starten, zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Een primeur in de regio! De gemeente heeft dit mogelijk gemaakt omdat het past bij de ambitie van Haarlemmermeer als duurzaamste gemeente van Nederland.

< Terug naar Projecten