Haarlemmermeer – Gebiedsontwikkeling Lincolnpark


De gemeente ontwikkelt de nieuwbouwwijk Lincolnpark als circulaire wijk van de toekomst. Lincolnpark bevindt zich in 2018 in een voortraject waarbij de gemeente de richting en opdrachtomschrijving heeft vastgesteld. De gemeente investeert in de voorbereidings- en realisatiekosten van het bouw- en woonrijp maken van 32 hectare grond bedoeld voor circa 850 woningen.

De betrokken partijen streven naar impact op het niveau van het ecologisch systeem door het reduceren van de CO2 uitstoot, het verminderen van gebruik van materialen en toxische stoffen en het versterken van ecologie en biodiversiteit. Na realisatie zijn de gebouwen in Lincolnpark als demontabele materialendepots geschikt voor diverse functies, is het watersysteem klimaatbestendig, versterkt de omgeving de biodiversiteit, dragen de gebouwen bij aan ecosysteemdiensten en werken de bouwende partijen slim samen in de keten. Deze ambities zijn geformuleerd parallel aan de masterclasses circulair aanbesteden van Platform31. Het Groenboek circulaire gebiedsontwikkeling is onder andere opgesteld met de inzichten vanuit Lincolnpark.

De ambitie is om met hernieuwbare grondstoffen te werken. Tijdens de aanbestedingsfase daagt de gemeente ontwikkelaars uit om ambitieus met materialen om te gaan.

Hernieuwbare grondstoffen, een lange levensduur en afval als grondstoffen zijn daarbij allemaal potentiële oplossingen. Bij de ontwikkeling zijn Total Cost of Ownership en lease of koop-terugkoop regelingen toegepast als prikkels om andere materialen te gebruiken en de impact te vergroten.

In de voorbereiding betrekt de gemeente diverse partijen zoals bouwers, woningcorporaties, architecten, stedenbouwkundigen, adviesbureaus, experts, nutsbedrijven en het waterschap om mee te denken. De gemeente wil de kaders schetsen en veel vrijheid laten aan marktpartijen om tijdens de aanbesteding slimme oplossingen te ontwikkelen.

Het project betreft nieuwbouw, en het gebied heeft dus nog geen inwoners. Inwoners kunnen echter al vroegtijdig meedenken via bewonersconsultaties. Lincolnpark creëert tijdelijk werk en biedt in de toekomst werklocaties. Het specifiek helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is in de voorbereidende fase geen onderdeel van het project.

< Terug naar Projecten