Dordrecht – Herstructurering Wielwijk


De woonwijk Wielwijk is 60 jaar oud en daarmee toe aan een herstructurering. In samenwerking met wijkbewoners en woningcorporatie Woonbron is gezocht naar een duurzame ruimtelijke structuur waarbinnen de noodzakelijke vernieuwing kan plaatsvinden. Het gaat om zowel fysieke vernieuwing, door forse ingrepen in de bestaande woningvoorraad en buitenruimte, als sociale vernieuwing, door de inzet van een stimuleringsprogramma om bewoners te betrekken. De herstructurering van de wijk is verdeeld in deelgebieden die in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. Er wordt gesloopt, nieuw gebouwd en centraal in Wielwijk wordt een groen parklint aangelegd.

De gemeente Dordrecht en woningbouwcorporatie Woonbron zien deze ontwikkeling als kans om circulaire principes toe te passen. Dit vormde de aanleiding voor het onderzoek ‘Wielwijk Circulair’ van bureaus Overmorgen en Urbanos in opdracht van het College van Rijksadviseurs.

De herstructurering in Wielwijk is gestart in 2006 en bestaat uit verschillende deelfasen. Hoewel er geen concrete circulaire ambitie is geformuleerd, wordt per deelproject onderzocht wat de kansen zijn op het gebied van de energietransitie en circulariteit. Zo heeft Woonbron het initiatief genomen om verouderde appartementen circulair te slopen. Het sloopmateriaal wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen in samenwerking met het bedrijf New Horizon en hun partners. Daarnaast wordt nieuwbouw aangesloten op het lokaal warmtenet en wordt er extra groene ruimte en wateroppervlak toegevoegd in de wijk.

De gemeente is opdrachtgever in de openbare ruimte en werkt verder samen met de woningcorporatie Woonbron, waterschap Hollandse Delta, aannemers en bewoners om de gewenste doelstellingen te realiseren.

Bewoners kunnen meedenken en beslissen over de invulling van de openbare ruimte. Hierdoor wordt niet alleen een mooiere wijk wordt gecreëerd, maar ontstaat er ook meer sociale cohesie in de wijk vanuit verschillende thema`s, zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Wielwijk was een van de twee cases in het ontwerpend onderzoek Rijk en Wijk van het College van Rijksadviseurs. Bekijk de uitkomsten via de link.

< Terug naar Projecten