Dordrecht – Campusontwikkeling Leerpark


Het Leerpark is een broedplaats voor duurzame ontwikkelingen voor de overheid, onderwijs en ondernemers. De activiteiten op het Leerpark bevinden zich op het snijvlak van innovatie en duurzaamheid en variëren van smart en schone technologie tot aan het hergebruik van afvalstoffen door de grootste 3D-printer in Nederland. Ook richten we ons meer op het testen en het verbeteren van kunststof materialen in het project Grenzeloos Biobased Onderwijs, waarin professionals en studenten betrokken worden bij bijvoorbeeld bio plastics. De gemeente is een partner in de coöperatie Leerpark en investeert samen met het onderwijs 60 miljoen euro.

De ambitie is het Leerpark te laten doorgroeien tot een volwaardige campus, waarin leren, duurzaam innoveren, ondernemen en wonen samenkomen. Het uiteindelijke doel is samenwerken aan een duurzame economie in de regio Drechtsteden. Zo wordt er ontwikkel- en experimenteerruimte geboden voor onderwijs en training rond het lokaal warmtenet en duurzame energie. Dit sluit aan bij de regionale energiestrategie. Ook wordt in de Duurzaamheidsfabriek praktijkgericht gewerkt via het hybride leersysteem waarin studenten zowel leren als praktijkgericht werken met verschillende testfaciliteiten. Zo ontstaat een nieuwe generatie professionals die een duurzame mindset hebben. Daarnaast is de 4e verdieping van de Duurzaamheidsfabriek reeds in 2012 volledig circulair ingericht in samenwerking met Thomas Rau, waarbij product-dienstsystemen zijn afgenomen, bijvoorbeeld het meubilair.

De strategie van de nieuwe campusontwikkeling is gericht op een impuls van duurzame bedrijvigheid waarbij bedrijven extra faciliteiten tot hun beschikking hebben waarmee duurzame innovaties direct geborgd kunnen worden in het onderwijs. Ook het creëren van een aantrekkelijke omgeving voor starters op de woningmarkt en een verbetering van de bereikbaarheid staat centraal. Daarnaast biedt het Leerpark veel ruimte aan duurzame ondernemers en startups, zoals het jonge bedrijf 10XL.. De gemeente Dordrecht is bij de campusontwikkeling zowel opdrachtgever als facilitator.

In en rondom de Duurzaamheidsfabriek worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet voor de catering en de facilitaire dienst. Daarnaast worden studenten actief betrokken bij verschillende projecten die zij samen met het bedrijfsleven tot uitvoering brengen.

< Terug naar projecten