Den Haag – Circulaire gebiedsontwikkeling Binckhorst


De Binckhorst is een voormalig industriegebied waarin woningen ontwikkeld worden. Voor de realisatie zijn kernwaarden opgesteld, waar het creëren van een experimenteerruimte voor de circulaire economie er een van is. Daarnaast hebben kennisinstellingen een onderzoeksprogramma ontwikkeld (ACCEZ).

De gemeente wil van De Binckhorst een (eventueel tijdelijke) experimenteer ruimte voor circulaire economie maken. Dit gebeurt met een focus op het verminderen van water- en materiaalgebruik.

De gemeente is opdrachtgever van en vergunningverlener in de gebiedsontwikkeling van De Binckhorst. Naast de gemeente zijn ook de provincie, de rijksoverheid, bedrijven en projectontwikkelaars betrokken.

 

Daar waar de provincie vooral kennis bijdraagt, werkt de gemeente samen met het Rijk voor een pilot in de Crisis- en Herstelwet om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte te ontwikkelen voor het gebied.

Daar waar de gemeente niet rechtstreeks bewoners betrekt bij de circulaire gebiedsontwikkeling van De Binckhorst, gebeurt dit wel op projectbasis via ondernemers en startups. De circulaire gebiedsontwikkeling van De Binckhorst creëert tientallen werkplaatsen..

< Terug naar Projecten