Den Haag – Circulaire Coalities


De coalitie is een groep van zeven Haagse bedrijven en instellingen uit de sectoren handel, bouw & vastgoed en (overheids-)dienstverlening, die het belang en de impact zien van de transitie naar de circulaire economie. De organisaties van de coalitie ontdekken samen hoe een circulaire economie in Den Haag eruit ziet door op lokale schaal initiatieven te ontwikkelen. De gemeente investeert jaarlijks 200.000 euro in de coalitie. 

 

Den Haag is in 2050 dé circulaire stad van Nederland. Vanaf 2019 worden jaarlijks organisatie-overstijgende initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan een circulair Den Haag. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen lokale bedrijven en startups, met oog op de vermindering van materiaalgebruik.

De coalitie is een samenwerkingsverband waaruit projecten ontstaan. Het initiatief heeft een indirect effect op het sluiten van grondstof kringlopen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen. De gemeente Den Haag neemt deel aan deze coalitie.

 

Naast de gemeente zijn ook de rijksoverheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken in de Circulaire Coalitie.

De coalitie betrekt bewoners van Den Haag actief bij haar projecten. Daar waar de coalitie op zich geen werkplaatsen creëert, levert ze wel een impuls voor sociale startups die gericht zijn op het creëren van werkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

< Terug naar Projecten