Apeldoorn – De Maten


De Maten is een woonwijk in het zuidoosten van Apeldoorn en is een typische bloemkoolwijk. De openbare ruimte begint slijtageplekken te vertonen door veranderend gebruik en door ouderdom. Zo zijn de straten grotendeels aangelegd met betonklinkers. Deze blijken minder duurzaam dan gedacht en zijn grotendeels versleten. Ook vraagt het overvloedige groen (Apeldoorn is één van de groenste steden in Nederland) veel onderhoud, wat heeft geleid tot een verschraling van de groenstructuur.

Dit vormde voor gemeente Apeldoorn de aanleiding om de wijk aan te pakken volgens circulaire principes. Een eerste onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor is verricht door de bureaus Overmorgen & Must in opdracht van het College van Rijksadviseurs.

De gemeente zet steeds meer in op circulair aanbesteden bij gebiedsontwikkelingen. Voor De Maten is echter nog geen concrete circulaire ambitie gedefinieerd. Daarom heeft de gemeente Apeldoorn deze wijk gekozen om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden die de transitie naar een circulaire economie biedt voor de stedelijke revitalisering van De Maten.

In de wijk zijn veel groenvoorzieningen aanwezig die aan onderhoud toe zijn. De gemeente wil dit aanpakken en tegelijkertijd zoveel mogelijk hergebruiken. Dit geldt tevens voor het aanwezige water in de wijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en fungeert hierbij als opdrachtgever bij aanbestedingen en opdrachten.

De bewoners in De Maten zijn goed georganiseerd in wijk- en buurtraden. Het onderzoek schetst enkele scenario’s waarin bewoners een centrale rol spelen, bijvoorbeeld door het formaliseren van een Wijkraad die de zeggenschap krijgt over de inrichting van de openbare ruimte. Elke bewoner kan lid worden om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie en krijgt hiermee stemrecht voor investeringen die gedaan worden.

De Maten was een van de twee cases in het ontwerpend onderzoek Rijk en Wijk van het College van Rijksadviseurs. Bekijk de uitkomsten via de link.

< Terug naar Projecten