Apeldoorn – De Parken


De Parken in Apeldoorn is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht. De wegen krijgen de komende vijf jaar een opknapbeurt waarbij het asfalt en beton worden vervangen door gebakken klinkers. In het najaar van 2017 is dit wegenproject gestart. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren. De gemeente investeert een bedrag van 1.2 miljoen euro in deze ontwikkeling

De ambitie van de Parken is gestoeld op vier uitgangspunten, namelijk:

  • Van de reeds aanwezige materialen gaat niets verloren
  • Alle materialen zijn circulair en worden als een service verworven
  • Alle materialen zijn modulair en worden gedocumenteerd
  • De buurt bedenkt en doet het samen

De gemeente is opdrachtgever van de ontwikkeling in De Parken.

Er wordt ingezet op nieuwe modellen, zoals product-dienst systemen en door materialen circulair en modulair in te zetten, en deze vervolgens te documenteren. Afval wordt vermeden door alle huidige materialen opnieuw toe te passen in de wijk.

Bewoners worden betrokken bij het afkoppelen van hun woningen en met hen wordt gecommuniceerd over het circulair maken van de werkzaamheden. Dit levert ook bewustwording en leuke gesprekken op. Daarnaast groeit de animo bij bewoners om op de eigen kavel initiatieven te ondernemen.

< Terug naar Projecten