Amsterdam – Circulaire Westas


Bedrijven, overheden en kennisinstellingen zorgen in de Westas gezamenlijk voor circulaire werkgebieden. Zo kunnen we de circulaire bedrijvigheid flink kunnen stimuleren. De (toekomstige) bedrijven in deze werkgebieden zijn hard nodig om daadwerkelijk een circulaire economie te realiseren.

Ambitie Westas:

 • In 2025 dé internationale circulaire werkplaats van de MRA!
 • Impuls aan de concurrentiepositie van de MRA en de Nederlandse topsector

De partners die samenwerken om deze visie te realiseren zijn Gemeente Amsterdam, Haven van Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol, Provincie Noord-Holland en SADC. Deze partijen hebben hun ambitie uitgesproken in het Manifest Westas.  Dit manifest is getransformeerd in een Roadmap met concrete initiatieven voor de Circulaire Economie in de Westas – langs vier transitiepaden:

 • Grondstoffen
 • Energie
 • Logistiek
 • Informatie

De opgaven voor de Westas zijn:

 • Het versneld grondstofneutraal krijgen van de regio bij gebruik bouwmaterialen
 • Het meer verwaarden van beschikbare biomassa
 • Het versneld uitbouwen van een warmte- en CO2-net voor versterking sierteelt- en lokale productie
 • Het optimaliseren van logistieke stromen naar de hubs en naar de stad
 • De regio positioneren als nr.2 datacentercluster in Europa en tegelijkertijd het meest duurzame cluster
 • Een integrale ruimtelijk-economische gebiedsvisie te ontwikkelen voor het gebied met daarin de 4 hubs Haven, Schiphol, Greenport en Digital Gateway
 • De werklocaties op en rond de Westas circulair te ontwikkelen

Lees meer over de circulaire Westas.

< Terug naar projecten