Amsterdam – Circulair Buiksloterham


De gemeente Amsterdam werkt samen met diverse partners aan de ontwikkeling van Buiksloterham tot circulaire stadswijk. Buiksloterham is een voormalig industriegebied en wordt herontwikkeld tot woon-werkgebied, met een totaal programma van ruim 1.000.000 m2 bruto vloer oppervlakte. Amsterdam brengt circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk tijdens visievorming, sanering, bouwrijp maken, inrichting van de openbare ruimte, tenders en afspraken met individuele ontwikkelaars.  

In het programma Circulair Buiksloterham stelt de gemeente doelen rond de thema’s energie, grondstoffen en materialen, water, groen en mobiliteit. Bovendien is Buiksloterham een living lab; een wijk waar experiment, onderzoek en innovatie worden aangemoedigd en toegepast.

De ontwikkelaars gebruiken mogelijk nieuwe bedrijfsmodellen waarin ze de kosten voor eventuele investeringen en de eventuele baten die er tegenover staan, een plek geven. De percentages gerecycled materiaal die gehaald worden, variëren van ontwikkeling tot ontwikkeling van 25% tot meer dan 75%. In 2018 werkt de gemeente aan een afval strategie gericht op het scheiden van afval in meer fracties, de stedenbouwkundige inpassing en het zo mogelijk lokaal hoogwaardig hergebruik van afval te verbeteren.

Tegelijkertijd inventariseert de gemeente welke opgaven en investeringen bij haar liggen en hoe die een plek kunnen krijgen binnen het nieuwe investeringsbesluit van Buiksloterham Naast de gemeente werken ook de rijksoverheid, waternet, netbeheerders, inwoners, bedrijven, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties aan de ontwikkeling van circulair Buiksloterham.

Bewoners worden op projectniveau betrokken bij de circulaire ontwikkeling van Buiksloterham, bijvoorbeeld bij het neerzetten van een duurzaam gebouw met collectieve voorzieningen, deelmobiliteit, de toepassing van nieuwe sanitatie in de wijk of duurzame zelfbouw. Stichting Stadslab BSH organiseert meet-ups voor bewoners en bedrijven die hun projecten kunnen presenteren of verbindingen kunnen leggen. De gemeente werkt in 2018 aan een herijking van het investeringsbesluit Buiksloterham, waarvoor ook participatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

De ontwikkeling van Buiksloterham (denk aan slopen, saneren, bouwrijp maken, ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken etc.) genereert in eerste instantie tijdelijk werk. Daarnaast zijn er projecten die aandacht besteden aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de samenwerking van de woningbouwcorporatie De Alliantie met zorginstelling Philadelphia.

< Terug naar projecten