Almere – Upcycle Centrum


De traditionele afvalstraat is in Almere getransformeerd naar een Upcyclecentrum waar reststromen ter plekke weer een nieuw leven krijgen. Het Upcyclecentrum is in januari 2018 in gebruik genomen en draagt bij aan de circulaire economie waarin grondstoffen en reststromen optimaal worden hergebruikt. Het Upcyclecentrum levert een positieve bijdrage aan de opgave om in 2022, het jaar van de Floriade, van Almere een afvalloze en energieneutrale stad te maken.

Het Upcyclecentrum is het begin van een ‘winkelcentrum’ waar je in een schone, droge omgeving ‘onder de kap’ je afval brengt. Verderop in het pand bieden startende ondernemers producten te koop aan kopen die uit het ingebrachte materiaal gemaakt zijn. Het Upcyclecentrum beschikt tevens over een educatieruimte voor scholieren, studenten en belangstellenden. Het Upcylcecentrum krijgt zijn vervolg in het Citylab Stedelijke Grondstoffen. Het Citylab is de transformatie van de directe omgeving van het Upcyclecentrum naar een hub voor circulair ondernemerschap. Het bieden van experimenteerruimte voor overheid en bedrijfsleven, een kenniscentrum en ontmoetingsruimte en een retailcentrum van reststromen van de stad zijn daarvoor de bouwstenen. 

Het Upcycle Centrum is in januari 2018 opgeleverd en fungeert tevens als broedplaats voor startups die ter plekke gebruik kunnen maken van de reststromen van het afval dat inwoners van Almere daar brengen. De ondernemers krijgen hierbij tegen gunstige voorwaarden ruimte om nieuwe producten te maken van de afvalstromen. Zo wordt de traditionele milieustraat getransformeerd tot een innovatief centrum waar grondstoffen niet meer verloren gaan, maar geupcycled worden. Ook krijgen leerlingen, studenten en inwoners in de bijbehorende educatieruimte kennis en inspiratie van het upcyclen van materialen.

Het Upcycle Centrum is gebouwd met secundaire grondstoffen, waaronder materialen van een gesloopt zwembad. Hiermee is afval opnieuw ingezet als grondstof. De benodigde investeringen komen uit op € 5.5 miljoen, waarvan de gemeente Almere € 4.5 miljoen voor haar rekening heeft genomen en € 1 miljoen afkomstig is uit het Fonds Verstedelijking.

Het Upcycle Centrum volgt uit een wedstrijd die de gemeente Almere heeft georganiseerd om nieuwe economische circulaire bedrijvigheid te creëren. De gemeente focust haar ambities op:

  • beschikbaar maken van energie, grondstoffen en materialen
  • hoogwaardig en verrijkend materiaal gebruiken en hergebruiken
  • terugbrengen van reststromen in de technische en biologische kringlopen

Er zijn in januari 2018 drie ondernemers gestart. Zij mogen tijdelijk hun economische activiteiten verder ontwikkelen tot scale-up. Daarna zoeken zij elders een locatie in de omgeving van het Upcycle Centrum, om ruimte te maken voor nieuwe start-ups. Via aanverwante projecten wordt de ontwikkeling van circulaire activiteiten in en om het Upcycle Centrum verder gestimuleerd door ruimte te bieden voor experimenteren. De gemeente Almere heeft in deze ontwikkeling de rol van initiator en financierder op zich genomen en is als opdrachtgever betrokken geweest bij de totstandkoming van het Upcycle Centrum.

Scholieren worden betrokken via onderwijsprogramma’s in het educatiecentrum op het Upcycle Centrum. Studenten worden uitgenodigd om onderzoek en onderwijsprogramma’s te koppelen aan de ontwikkeling van de circulaire economie in en rond het Upcycle Centrum. Door de komst van de start-ups ontstaan nieuwe arbeidsplaatsen. Via het reguliere werk op het Upcyle Centrum (afdeling Stadsreiniging) worden mensen ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt.

< Terug naar Projecten