Almere – Upcyclecentrum


De traditionele afvalstraat is in Almere getransformeerd naar een Upcyclecentrum waar reststromen een nieuw leven krijgen. Het Upcyclecentrum is in januari 2018 geopend en draagt bij aan de circulaire economie waarin grondstoffen en reststromen optimaal worden hergebruikt. Het Upcyclecentrum levert een positieve bijdrage aan de opgave om van Almere een afvalloze en energieneutrale stad te maken.

Het Upcyclecentrum is een schone, overdekte omgeving waar je afval brengt. Verderop in het pand maken startende ondernemers producten die uit het ingebrachte materiaal gemaakt zijn. Het Upcyclecentrum beschikt tevens over een belevingscentrum voor scholieren, studenten en belangstellenden. Het Upcylcecentrum werkt in nauwe samenhang met het Citylab Stedelijke Grondstoffen. Het Citylab is de transformatie van de directe omgeving van het Upcyclecentrum naar een hub voor circulair ondernemerschap.

Het Upcyclecentrum is in januari 2018 opgeleverd en heeft inmiddels 3 startups die ter plekke gebruik kunnen maken van de reststromen van het afval dat inwoners van Almere daar brengen. De ondernemers krijgen hierbij tegen gunstige voorwaarden ruimte om nieuwe producten te maken van de afvalstromen. Zo wordt de traditionele milieustraat getransformeerd tot een innovatief centrum waar grondstoffen niet meer verloren gaan, maar geupcycled worden. Ook krijgen leerlingen, studenten en inwoners in de bijbehorende belevingscentrum kennis en inspiratie van het upcyclen van materialen.

Het Upcyclecentrum is gebouwd met secundaire grondstoffen, waaronder materialen van een gesloopt zwembad. Hiermee is afval opnieuw ingezet als grondstof. De benodigde investeringen komen uit op € 5.5 miljoen, waarvan de gemeente Almere € 4.5 miljoen voor haar rekening heeft genomen en € 1 miljoen afkomstig is uit het Fonds Verstedelijking.

 

 

Het Upcyclecentrum volgt uit de Upcyclecity competitie. Dit is een initiatief van de gemeente Almere om nieuwe economische circulaire bedrijvigheid te creëren. De gemeente focust haar ambities op:
• beschikbaar maken van energie, grondstoffen en materialen
• hoogwaardig en verrijkend materiaal gebruiken en hergebruiken
• terugbrengen van reststromen in de technische en biologische kringlopen

Er zijn in januari 2018 drie ondernemers gestart. Zij mogen anderhalf jaar hun economische activiteiten verder ontwikkelen tot scale-up. Daarna zoeken zij elders een locatie in de omgeving van het Upcyclecentrum, om ruimte te maken voor nieuwe start-ups. Via aanverwante projecten wordt de ontwikkeling van circulaire activiteiten in en om het Upcyclecentrum verder gestimuleerd door ruimte te bieden voor experimenteren. De gemeente Almere heeft in deze ontwikkeling de rol van initiator en financierder op zich genomen en is als opdrachtgever betrokken geweest bij de totstandkoming van het Upcyclecentrum.

Het belevingscentrum is in januari 2019 geopend. Scholieren worden betrokken via educatieprogramma’s in het belevingscentrum op het Upcyclecentrum. Studenten worden uitgenodigd om onderzoek en onderwijsprogramma’s te koppelen aan de ontwikkeling van de circulaire economie in en rond het Upcyclecentrum.

Meer informatie over Upcyclecentrum.

< Terug naar Projecten