Almere – Grondstoffen Collectief


Het GCA is in 2015 als platform ontstaan en is in 2017 geformaliseerd door Cirwinn (consortium voor opslag en verwerking), Millvision (R&D, ontwikkelaar circulaire producten) en de gemeente Almere tot een collectieve partnerschap. Het GCA richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. Inmiddels zijn 40 Almeerse projectpartners betrokken bij het GCA en komen er verschillende producten tot stand, zoals het eigen Almerepapier, straatmeubilair, steigerdelen en walbeschoeiing gemaakt van reststromen. De gemeente Almere zet daarbij in om deze producten weer lokaal toe te passen in de openbare ruimte en het vastgoed.

De gemeente zet haar ambities in op:

  • het beschikbaar maken van duurzame energie, grondstoffen en materialen
  • hoogwaardig en verrijkend materiaal gebruiken en hergebruiken
  • het terugbrengen van reststromen in de technische en biologische kringlopen

Het GCA heeft, samen met Millvision, papier geproduceerd waarvan de grondstoffen afkomstig zijn van planten uit het Almeerse water. Antalis en Staples zijn hiervan de eerste afnemers geweest. Ook is er een initiatief om met dezelfde grondstoffen amusebakjes te ontwikkelen. Daarnaast worden vanuit het GCA bankjes, walbeschoeiing en tafels geproduceerd met biocomposiet materialen, bestaande uit vezels van gras, waterplanten en aardappelzetmeel. Op deze manier worden van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen nieuwe producten gemaakt, in samenwerking met het lokale en regionale bedrijfsleven. De gemeente is medeoprichter van het GCA en aanbieder van reststromen uit de openbare ruimte, zoals de waterplanten.

Sinds de oprichting van het GCA worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgenodigd om bij te dragen aan de realisatie van de nodige werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het verder nascheiden van diverse afvalstromen. Daarnaast worden, net als bij het Upcycle Centrum, studenten betrokken om via onderwijs en onderzoek mee te werken aan de lokale, circulaire economie.

Andere projecten waar het GCA aan werkt zijn:

  • Verwaarden Gras: De Lelystadse boer, Millvision in de Grondstoffenstraat
  • Duurzaam beton: Theo Pouw Groep, Millvision in de Grondstoffenstraat
  • Verwaarden koffie: Upzwam, Van Duijnen
  • Verwaarden gf en koffie tot Bokhasi compost: de Compost Company, Upzwam, Van Duijnen
  • Verwaarden bereklauw: Staatsbosbeheer, Gemeente Almere, Millvision
  • Groen beton: Millvision in grondstoffenstraat, Theo Pouw groep
  • De circulaire weg: Roof2Road, Dura Vermeer

< Terug naar Projecten