Internationaal


Nederlandse steden vervullen een voortrekkersrol in de transitie naar een samenleving die gebaseerd op de principes van de circulaire economie. Volgens de Dutch approach gebeurt dit zoveel mogelijk in coproductie tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. En zoveel mogelijk vanuit een integrale benadering.

Hoogwaardige kennis en ervaring is beschikbaar

Dit komt onder andere naar voren uit:

Nederlandse steden zijn een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven/instellingen met een circulaire propositie

Steden zijn de motoren in de economische dynamiek én de plek waar maatschappelijke vraagstukken zichtbaar zijn. Door heel Nederland pakken steden een aanjagende rol in deze circulaire transitie. Iedere stad of regio legt de focus anders, waardoor er in Nederland een schat aan kennis en ervaring aanwezig is.

Circulaire Economie stevig verankerd in nationaal en lokaal beleid overheden

Nederland realiseert een nieuwe en circulaire economie waarin plek is voor bedrijven die een onderscheidende bijdrage leveren. Europese regelgeving (CE) is langdurig verankerd in beleid (nationaal, regionaal en lokaal, zie excel)

Faciliteren en stimuleren circulaire bedrijvigheid

Nederlandse steden stimuleren en faciliteren bedrijven door een gunstig vestigingsklimaat, door:

 • Vraag / bod inzichtelijke maken en bij elkaar brengen
 • Belemmeringen wegnemen
 • Ruimte bieden
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Inkopen / aanbesteden
 • Zakenpartners vinden. Het assisteren van buitenlandse partijen bij het vinden van Nederlandse zakenpartners op Circulaire Economie onderwerpen;
 • Communities of Practice
 • Publiek-private partnerschap
 • Financieringsinstrumentarium
 • Vergunningverlening

 Regionale hoogwaardige en gespecialiseerde kennisinfrastructuur

Steden bieden een hoogwaardige en regionaal gespecialiseerde kennisinfrastructuur, door aanwezige publiek-private samenwerkingen en aanwezige broedplaatsen/experimenteer-en ontmoetingsplekken  (voorbeelden: C-Beta, CleanTech, FoodValley, GreenPort, Universiteiten)

 Nederlandse steden internationaal partner

Nederland beschikt over een  aantrekkelijk internationaal vestigingsklimaat voor organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de circulaire transitie.

Nederlandse steden en bedrijven delen hun kennis graag en staan open om samen te werken met bedrijven, overheden en kennisinstellingen om deze transitie mogelijk te maken. Ook door de verbinding met Platform Holland Circular Hotspot wordt de internationale zichtbaarheid en positie van Nederlandse circulaire steden versterkt.

 • We hebben de kennis en ervaring
 • We hebben elkaar nodig, begin van transitie
 • Circulaire Economie is een internationaal speelveld

Naoual Loiazizi presenteerde in Gotenburg de Circulaire Stad