Indicatoren set Circulaire Stad


Bijvoorbeeld te meten in… Bijvoorbeeld te waarderen in…
Circulaire status-indicatoren
 

Input van ruwe grondstoffen / materialen

Totaal of naar deelstromen kg of ton per capita marktprijzen
 

Output van grondstoffen / materialen

Totaal of naar deelstromen kg of ton per capita marktprijzen
 

Voorraadvorming (in gebouwen, producten, buitenruimte, etc.)

Totaal of naar deelstromen kg of ton per capita marktprijzen
project/impact indicatoren
Materialen Recycling als aandeel van totaal punten
Downcycling als aandeel van totaal punten
Materiaalverlies als aandeel van totaal punten
Toxiciteit kg 1,4-DB eq. schaduwprijzen
Kritische materialen gebruik kg of ton per capita schaduwprijzen
Energie
Energiegebruik MJ / capita / jr CO2-impact tegen schaduwprijs
Hernieuwbare energie MJ / capita / jr CO2-reductie tegen schaduwprijs
Energieneutrale installaties als aandeel van totaal punten
Emissies (CO2-eq) kg CO2 eq schaduwprijzen
Ozonlaag-aantasting kg CFC-11 eq schaduwprijzen
Natuurlijk kapitaal
Stedelijk hitte-eiland effect % temperatuur-verschil schaduwprijs mogelijk?
Groenvoorziening % oppervlakte schaduwwaardering?
Kroonbedekking m2 schaduwwaardering?
Biodiversiteit Living Planet index
Luchtkwaliteit gem. Afwijking EU (of WHO) standaard schaduwprijzen
Bodemkwaliteit gem. Afwijking EU (of WHO) standaard schaduwprijzen ongewenste stoffen
Water Consumptie liter per capita
Ecosysteemdienst Waarde m3 per 1000€
Landgebruik € per capita
 

Mensen
Afstand tot de arbeidsmarkt # gerelateerde vacatures
Gezondheid gem aantal gezonde levensjaren
Tevredenheid score
Sociale Cohesie score
 

Economie
Lokale werkgelegenheid # circulaire banen
Circulair binnenlands product € toegevoegde waarde
 

Circulaire proces indicatoren

Effectief gebruik van voorzieningen output indicatoren naar behoefte
Lokale voedselproductie output indicatoren naar behoefte
Monitoring en evaluatie output indicatoren naar behoefte
Burgerparticipatie output indicatoren naar behoefte
Zelfbeheer openbare ruimte output indicatoren naar behoefte
 

Communicatie output indicatoren naar behoefte
Verantwoordelijkheid output indicatoren naar behoefte
Nieuwe bedrijfsmodellen output indicatoren naar behoefte
Samenwerking (waarde creatie) output indicatoren naar behoefte
Levensduurverlenging output indicatoren naar behoefte
ontwerp voor de toekomst output indicatoren naar behoefte