Belemmeringen en aanbevelingen op projectniveau


Belemmeringen en aanbevelingen op projectniveau

 • Circulariteit wordt niet vaak meegenomen in de projectdoelstellingen
 • Het is nieuw, dus kost meer tijd en iedereen moet bereid zijn die tijd vrij te maken.
 • Het is lastig om de juiste indicatoren en criteria op te stellen:
  • Onduidelijk wat een circulaire stad is
  • Sub-optimale keuzes en geen integraal overzicht van alle asset-aspecten;
  • Teveel focus op materiaalvraagstukken
  • Zit de meeste winst in vervangen, beheren, onderhouden?
 • Onduidelijkheid van markt- en technologie-mogelijkheden
 • Kosten-consequenties van circulariteit
  • Circulair bouwen is niet per se duurder, maar circulair verbouwen wel
  • Dat circulariteit alleen in duurdere woningen is onder te brengen is een bijzondere observatie die discussie vraagt.
 • De huidige manier van bouwen is niet geënt op hergebruik. Er wordt bijvoorbeeld veel vastgelijmd of dichtgekit.
 • Projectmatige – unieke – aanpak, dit wringt met ‘modulair ‘ ontwerpen.
 • Het is niet haalbaar met één partij; er zijn veel partijen nodig met elk hun eigen expertise. Bijv. woningbouwcorporaties, gemeente, aannemer, ontwikkelaar.
 • Kosten gaan voor de baten uit en komen vaak minder snel terug dan in een lineair model.

Aan te bevelen maatregelen en acties op Projectniveau

 • Betrek de markt vroeg in het proces
 • Zet vanaf het begin in op verwachtingsmanagement
 • Stel circulair expliciet als doel in projecten
 • Modulair ontwerpen, er voor zorgen dat in de toekomst materialen makkelijk, direct en hoogwaardig hergebruikt ofwel uitgewisseld kunnen worden.
 • Nu wordt het vaak per sector of branche bekeken. Maar juist door over sectoren heen te kijken, kan aangesloten worden bij o.a. de energietransitie.
 • Het kan niet meteen perfect.
 • Circulair bouwen hoeft niet duurder te zijn, als het goed wordt meegenomen vanaf begin van de planvorming of als zaken goed geregeld zijn, bijvoorbeeld middels een materialenpaspoort.
 • Definities van circulair maken eigenlijk niet uit. Je moet het toch heel specifiek maken om er mee aan de slag te kunnen. Maar een abstracte visie kan wel helpen om dat specifieke afstemmen sneller te laten gaan.
 • Overvraag de markt niet. Kies een aantal belangrijke speerpunten
 • Gebruik de RVO inkoophulp voor circulair inkopen. Hier is ondersteuning mogelijk.
 • Durf op basis van visie, doelstellingen, werkwijze en principes samenwerkingen aan te gaan. Steun niet enkel op normen, kpi’s, etc.
 • Maak inzichtelijk wat het ‘circulaire’ gedeelte van een project kost. Zo komt hier meer inzicht in en kan in het vervolg beter draagvlak gezocht worden voor projecten door een duidelijkere business case.
 • Neem de financiële afdeling vanaf het begin goed mee.
 • Maak naast financiële gevolgen ook de niet-financiële baten duidelijk inzichtelijk (sociale cohesie, milieu-impact, vermeden materiaal, gezondheid, etc.)
 • Gebruik een materialenpaspoort. Data en kennis is de basis om circulair te kunnen werken.
 • Communiceer over de resultaten binnen eigen organisatie.
 • Haal kennis in huis (of extern) om innovatie goed te kunnen beoordelen