Belemmeringen en aanbevelingen op gemeenteniveau


Belemmeringen en aanbevelingen op gemeenteniveau

 • Er zijn vaak meerdere beleidsdoelen die meegenomen moeten worden in projecten en aanbestedingen.
 • Gemeenten willen innovatief én bewezen, dit is tegenstrijdig
 • De ambitie is hoog, maar opdrachtgeverschap vanuit overheid sluit hier nog niet altijd goed op aan. Men is vaak nog zoekende naar een sluitende uitvraag, terwijl er eigenlijk meer vrijheid nodig is.
 • Daarnaast zijn veel normen niet meer state-of-the –art en dus geen goed selectiemiddel.
 • Er zit een groot verschil (qua kennisniveau en ‘sense of urgency’) tussen beleidsmakers en degenen die projecten draaien.

Aan te bevelen maatregelen en acties op Gemeenteniveau

 • Geef focus aan bepaalde projecten of onderwerpen door niet alle beleidsdoelen overal in door te voeren
 • Geef aandacht aan de benodigde organisatiecultuur.
 • Andere vormen van (interne) organisatie zijn nodig
 • Ambtelijk overleg tussen afdelingen en verschillende bestuursvormen moet anders georganiseerd worden om bestemmingsplannen helder te krijgen en sub-optimale keuzes voor te zijn.
 • Het helpt erg als er een bestuurder is die hier achter staat en dit ook graag wil neerzetten.
 • De nieuwe omgevingswet en – visie beiden misschien kansen voor circulaire economie. Zorg dat je hier bij aangesloten bent.
 • Beleidsmakers moeten zich bewust zijn dat ze iets ‘extra’s’ vragen van projectleiders. Erken dat het extra tijd of moeite kan kosten en ga het gesprek aan maar ga wel door.
 • Opzetten van depot of eigen werf, hiermee reststromen kunnen hergebruiken tussen verschillende opdrachten.
 • Grotere opdrachten, daarmee praktisch mogelijk maken hergebruik binnen een opdracht.
 • Programmering financieel, niet enkel op investeringskosten, maar waardegricht.