Belemmeringen en aanbevelingen gemeente-overstijgend


Gemeente overstijgende belemmeringen en aanbevelingen

 • Kwaliteit van secundaire materialen:
  • Gerecycled materiaal voldoet niet altijd aan virgin specs en vereist langere testfases.
  • Productieprocessen zijn niet ingesteld op variatie in ingangsspecificatie.
  • Ontvangende partijen eisen -vanzelfsprekend- een garantie op reststromen.
  • Ontbreken van certficering nieuwe materialen
 • Gemeente zou strengere eisen willen aanleggen dan wettelijk toegestaan
 • Definitie van afval is (Europees) wettelijk verankerd en daarmee ook de omgang, transport en gebruik van secundaire materialen. Deze vermoeilijkt in sommige gevallen het werken met reststromen.
 • Gemeente heeft weinig doorzettingsmacht en kan voornamelijk stimuleren en promoten
 • Bestaande infrastructuur leidt tot lock-inDe urgentie voor het slimmer gebruiken van onze grondstoffen is niet altijd groot genoeg.
 • Geen sluitende business case met circulaire bedrijven op oplossingen op korte termijn;
  • Veel partijen zien geen of onvoldoende brood in het verwaarden van reststromen of in het rekening houden daarmee aan de voorkant van een project.
  • Bedrijven houden kleine voorraden en hebben dus geen voorraad secundair materiaal in beheer. Voorraadbeheer en logistiek kost meer.
 • Normen sluiten vaak niet helemaal aan of zijn niet up-to-date. (voorbeeld dat BREEAM geen punten toekent aan gebruikt hout, enkel FSC hout)
 • Er is nog geen duidelijke manier om niet-financiële baten inzichtelijk te maken voor CE. MKBA kost veel tijd en moeite.

 

Aan te bevelen maatregelen en acties die de Gemeente overstijgen

 • Het zou goed zijn om op verschillende niveaus materialendepots en ‘marktplaatsen’ te hebben, bijvoorbeeld zowel gemeentelijk als regionaal. Bouw op de kaart kan hier misschien in helpen
 • Certificering en keuringen voor gebruikt materiaal opzetten
 • Lobbyen en agenderen bij hogere overheidsorganen en grote marktpartijen