Circulaire Stad

Welkom in de Circulaire Stad. Deze stad telt 18 proefprojecten en vormen een belangrijke stap richting Nederland Circulair in 2050. Met dit programma sprak de Nederlandse regering in 2016 de even mooie als gedurfde ambitie uit om de economie uiterlijk 2050 volledig circulair te hebben ingericht. Dat is belangrijk om er zeker van te zijn dat er ook in de toekomst genoeg grondstoffen zijn voor iedereen. In dat kader sloten bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties in Nederland al het Grondstoffenakkoord.

Circulaire gebiedsontwikkeling Binckhorst, Den Haag Circulaire gebiedsontwikkeling Buiksloterham, Amsterdam Circulaire bouw Hof van Cartesius, Utrecht Circulaire gebiedsontwikkeling Rotterdam Central District, Rotterdam Samenbrengen Circulaire coalities, Den Haag Over de Circulaire Stad Circulaire bouw Green House, Utrecht Samenbrengen circulair Grondstoffencollectief, Almere Circulaire gebiedsontwikkeling Frederik Hendrik Kazerne, Venlo Samenbrengen circulaire ontwikkeling Leerpark, Dordrecht Circulaire gebiedsontwikkeling Lincoln Park, Haarlemmermeer Circulaire gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen, Rotterdam Circulaire gebiedsontwikkeling Schiphol Trade Park, Haarlemmermeer Circulaire bouw Stadskantoor, Venlo Circulaire bouw Upcycle centrum, Almere centrum Samenbrengen circulaire Westas, Amsterdam Circulaire herstructurering Wielwijk, Dordrecht Circulaire herstructurering De Parken, Apeldoorn Circulaire herstructurering De Maten, Apeldoorn

Er zijn in Nederland al veel circulaire initiatieven gaande. Zowel bij steden als het bedrijfsleven is dan ook veel kennis en expertise aanwezig die belangrijk is om op termijn tot een circulaire economie te komen. Samenwerking is noodzakelijk om deze kennis uit te breiden en breed beschikbaar te stellen. Op termijn kan Nederland zo bovendien uitgroeien als internationale hotspot van kennis en expertise op gebied van circulariteit. Mede daarom ondertekenden negen gemeenten, drie ministeries en drie kennispartners op 11 november 2016 de City Deal Circulaire Stad en leverden zij op 4 oktober 2018 deze Circulaire Stad op aan Rijk, regionale en lokale samenwerkingspartners.